Kontakt

"Nowy Szpital
Wojewódzki"
Sp. z o.o.

ul. Igielna 13, I piętro

Wrocław, 50-117

Dolnośląskie

E-mail: biuro@nszw.pl

Telefon: 71-7359301

Faks: 71-7359300

KRS: 0000353252

NIP: 8971759068

REGON: 021173201

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 241 689 000,00 zł