Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg na najem powierzchni użytkowych - zorganizowanie i prowadzenie działalności gastronomicznej: BARKU KAWOWEGO

Znak postępowania: NAJEM/PPO/1/2015

Informacja o wynikach postępowania - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDFinformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf