PRZETARGI

Zaproszenie do składnia ofert na dostawę zamrażarki na blok operacyjny

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na dostawę zamrażarki na blok operacyjny. 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

PDFzawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI