Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg na dostawę macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem, podzespołów do rozbudowy serwerów HP DL 360p Gen8 oraz systemu backupu

Przetarg nieograniczony (poniżej 209 000 euro) na: Dostawę macierzy dyskowej wraz
z oprogramowaniem, podzespołów do rozbudowy serwerów HP DL 360p Gen8 oraz systemu backupu

Znak postępowania: ZP/PN/36/2017

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 04.01.2018 r. o godz. 11:00.

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu zostały złożone: 4 oferty.

Otwarcie oferty odbyło się w dniu 04.01.2018 r. o godz. 11:30.

 

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

PDF2018_01_04-informacja_z_otwarcia_ofert-dostawa_macierzy.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania:

PDF2018-02-01-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-i-uniewaznieniu-postepowania.pdf