Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składnia ofert na usługi badania wody

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na usługi badania wody.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Informacja o wyniku postępowania:

PDFinformacja_o_wyniku_postepowania1.pdf