Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składnia ofert na przeprowadzenie przeglądów okresowych przewodów kominowych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na przeprowadzenie przeglądów okresowych przewodów kominowych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Informacja o wyniku postepowania:

PDFinformacja_o_wyniku_postepowania.pdf