Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg na najem powierzchni użytkowych - zorganizowanie i prowadzenie APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

"Nowy Szpital Wojewódzki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg pisemny ograniczony na najem 228,15 m2 przestrzeni użytkowych zlokalizowanych na parterze przy hallu głównym w budynku szpitala położonego we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzanie APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ.

Znak postępowania: NAJEM/PPO/4/2018

 

Ogłoszenie o przetargu.

PDFogloszenie-o-przetargu.pdf

 

Instrukcja dla Oferentów (IDO) - pliki w formacie .PDF

PDFinstrukcja-dla-oferentow.pdf

PDFzalacznik-nr-1-do-ido_formularz-oferty.pdf

PDFzalacznik-nr-2-do-ido_oswiadczenie.pdf

PDFzalacznik-nr-3-do-ido_wzor-umowy.pdf

PDFzalacznik-nr-4-do-ido_informacja-o-obiekcie.pdf

PDFzalacznik-nr-5-do-ido_rzut-przedmiotu-najmu.pdf

ZIPzalacznik-nr-6-do-ido_pokumentacja-projektowa-instalacji-dla-przedmiotu-najmu.zip

ZIPzalacznik-nr-7-do-ido_zalozenia-przestrzenne-i-wymogi-dotyczace-przystosowania-przedmiotu-najmu.zip

ZIPzalacznik-nr-8-do-ido_projekt-budowlany-zamienny.zip

 

W celu ułatwienia Oferentom przygotowania oferty, Wynajmujący udostępnia w formacie edytowalnym .DOC załączniki do IDO: nr 1 i nr 2.

DOCzalacznik-nr-1-do-ido_formularz-oferty.doc

DOCzalacznik-nr-2-do-ido_oswiadczenie.doc

W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy załącznikami udostępnionymi w formacie .PDF i .DOC, jako prawidłową należy przyjąć treść załącznika udostępnionego w formacie .PDF.