Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej i systemu detekcji gazu

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji gazowej i systemu detekcji gazu.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFzawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf