Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składnia ofert na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników wraz z pogotowiem wod-kan instalacji sanitarnych i deszczowych mieszczących się na terenie zewnętrzn

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu, odstojników wraz z pogotowiem wod-kan instalacji sanitarnych i deszczowych mieszczących się na terenie zewnętrznym szpitala ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Informacja o unieważnieniu postepowania:

PDFinformacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf