Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składnia ofert na wykonanie projektu wykonawczego klimatyzacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonanie projektu wykonawczego klimatyzacji mających na celu doposażenia wybranych pomieszczeń technicznych szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu w urządzania rezerwowe klimatyzacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf