Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składania ofert na przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu i odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu i odstojników instalacji sanitarnych i deszczowych.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFzawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf