Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie okresowych badań sprzętu dielektrycznego bhp.

Zaproszenie do składnia ofert na wykonywanie okresowych badań sprzętu dielektrycznego bhp.


Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonywanie okresowych badań sprzętu dielektrycznego bhp.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf