Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: Dostawę filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej wraz z utylizacją zużytych filtrów

Znak postępowania: ZP/PN/9/2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.10.2018 r. pod numerem 500260343-N-2018

PDFogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf