Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg na usługi ochrony osób i mienia - szpital zlokalizowany przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony (powyżej 221 000 euro) na: usługi ochrony osób i mienia - szpital zlokalizowany przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu.

Znak postępowania: ZP/PN/12/2018 

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami):

PDFinformacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2)

PDFzawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_dla_czesci_i.pdf

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – CZĘŚĆ Ii ZAMÓWIENIA (Świadczenie usług profesjonalnie zorganizowanej, doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia, działającej na zasadzie mobilnych Grup Interwencyjnych)

PDFzawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_dla_czesci_ii.pdf