Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg nieograniczony (powyżej 221 000 euro) na: „Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego GZ-50”

Znak postępowania: ZP/PN/14/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

PDFogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf