Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu kontroli dostępu do sieci WiFi

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: Dostawę systemu kontroli dostępu do sieci WiFi

Znak postępowania: ZP/PN/17/2018

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 22.11.2018 r. o godz. 11:00.

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu została złożona 1 oferta.

Otwarcie oferty odbyło się w dniu 22.11.2018 r. o godz. 11:30.

 

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami)

PDF20181122_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf