Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składnia ofert na wykonanie dwóch rocznych przeglądów okresowych masztu antenowego

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonanie dwóch rocznych przeglądów okresowych masztu antenowego zlokalizowanego na dachu szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

27.11.2018 r. – Informacja o wyniku postępowania

PDFinformacja_o_wyniku_postepowania.pdf