Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: „Wykonanie dwóch przeglądów eksploatacyjnych sieci i urządzeń gazów medycznych”

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: „Wykonanie dwóch przeglądów eksploatacyjnych sieci i urządzeń gazów medycznych”.

Znak postępowania: ZP/PN/19/2018

Termin składania ofert upłynął w dniu 04.12.2018 r. o godz. 11:00.

Do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu została złożona 1 oferta.

Otwarcie oferty odbyło się w dniu 04.12.2018 r. o godz. 11:30.

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja_z_otwarcia_ofert1.pdf