Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składnia ofert na wykonywanie usług odbioru w celu utylizacji zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonywanie usług odbioru w celu utylizacji zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej szpitala we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

05.12.2018 Informacja o wyniku postępowania:

PDFinformacja_o_wyniku_postepowania.pdf