Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składania ofert na jednorazowy przegląd nawilżaczy powietrza wraz z dostawą i wymianą wytwornic pary

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na jednorazowy przegląd nawilżaczy powietrza wraz z dostawą i wymianą wytwornic pary.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

PDFinformacia_o_uniewaznieniu_postepowania1.pdf