Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2018.

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2018.  

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

 

Informacja o wyborze oferty.

PDFinformacja_o_wyborze_oferty.pdf