Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2018.

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2018.  

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

PDFzaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf

PDFzalacznik-nr-1-do-zaproszenia_informacje-o-spolce.pdf

PDFzalacznik-nr-2-do-zaproszenia_wzor-umowy.pdf

PDFzalacznik-nr-2a-do-zaproszenia_wzor-umowy-powierzenia-przetawarzania.pdf

PDFzalacznik-nr-3-do-zaproszenia_formularz-oferty.pdf

 

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert, Zamawiający udostępnia w formacie edytowalnym .DOC załącznik nr 3 do zaproszenia.

DOCzalacznik-nr-3-do-zaproszenia_formularz-oferty.doc

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikiem do zaproszenia zamieszczonym w formacie .PDF i .DOC, właściwym i obowiązującym jest załącznik w formacie .PDF.

 

 Wyjaśnienia do treści zaproszenia.

PDFodpowiedz-na-pytanie-nr-1.pdf

PDFzalacznik-do-odpowiedzi-na-pytanie-nr-1-sprawozdanie-za-2017-r.pdf

PDFodpowiedz-na-pytanie-nr-2.pdf