Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składnia ofert na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń technicznych sprężarkowni powietrza

Ważne: Uwaga - zmiana treści zaproszenia do złożenia ofert

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń technicznych sprężarkowni powietrza zlokalizowanej w budynku szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

 

PDFzaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf

PDFzalacznik_nr_1_do_zaproszenia_wzor_umowy.pdf

PDFzalacznik_nr_2_do_zaproszenia_formularz_oferty.pdf

PDFzalacznik_nr_3_do_zaproszenia_wykaz_uslug.pdf

PDFzalacznik_nr_4_do_zaproszenia_wykaz_osob.pdf

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert, Zamawiający udostępnia załącznik do zaproszenia nr 2, 3 i 4 w formacie edytowalnym DOC (spakowane do jednego pliku ZIP).

ZIPzalaczniki_nr_2_3_4_wersja_edytowalna.zip

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku różnic w treści pomiędzy załącznikami do SIWZ zamieszczonymi w formacie PDF i DOC właściwym i obowiązującym jest załącznik w formacie PDF.

 

27.11.2018 r. – Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty

PDFzmiana_tresci_zaproszenia_do_zlozenia_oferty.pdf