Przetargi i ogłoszenia

A A A

Zaproszenie do składania ofert na jednorazowy przegląd eksploatacyjny wodnych pomp obiegowych

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na jednorazowy przegląd wodnych pomp obiegowych.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

PDF000-zaproszenie-do-skladania-ofert.pdf

PDF001-zalacznik-nr-1-do-zaproszenia_formularz-oferty.pdf

PDF002-zalacznik_nr_2_do_zaproszenia-wykaz_uslug.pdf

PDF003-zalacznik_nr_3_do_zaproszenia-wykaz-osob.pdf

PDF004-zalacznik_nr_4_do_zaproszenia-wzor_umowy.pdf

 

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert, Zamawiający udostępnia w formacie edytowalnym załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do zaproszenia.

zalaczniki-do-zaproszenia_wersja edytowalna.zip

ZIPzalaczniki_do_zaproszenia-wersja_edytowalna.zip

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku różnic w treści pomiędzy załącznikami do zaproszenia zamieszczonymi w formacie .PDF i wersją edytowalną właściwym i obowiązującym jest załącznik w formacie .PDF.