Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: Dostawę filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej.

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: Dostawę filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Znak postępowania: ZP/PN/20/2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2018 r. nr ogłoszenia 657897-N-2018


Ogłoszenie o zamówieniu

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z zalącznikami


siwz_zp_pn_20_2018.pdf

zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.pdf

zalacznik_nr_1a1_do_siwz_formularz_cenowy_czesc_pierwsza.pdf

zalacznik_nr_1a2_do_siwz_formularz_cenowy_czesc_druga.pdf

zalacznik_nr_1b_do_siwz_parametry_podlegajace_ocenie.pdf

zalacznik_nr_2_do_siwz_oswiadczenie.pdf

zalacznik_nr_3_do_siwz_grupa_kapitalowa.pdf

zalacznik_nr_5_1_do_siwz_wzor_umowy_kieszeniowe_czesc_pierwsza.pdf

zalacznik_nr_5_2_do_siwz_wzor_umowy_czesc_druga.pdf

zalacznik_nr_6_1_do_siwz_paramerty_techniczne_i_eksploatacyjne_czesc_pierwsza.pdf

zalacznik_nr_6_2_do_siwz_paramerty_techniczne_i_eksploatacyjne_czesc_druga.pdf

zalacznik_nr_7_do_siwz-_procedura-dopuszczenia-do-pracy-firm-zewnetrznych.pdf

 

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert, Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ nr 1, 1a1, 1a2, 2, 3, 4, 6.1 i 6.2 w formacie edytowalnym DOC, spakowane do jednego pliku ZIP.

zalacznik_do_siwz_wersja_edytowalna.zipJednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku różnic w treści pomiędzy załącznikami do SIWZ zamieszczonymi w formacie PDF i DOC właściwym i obowiązującym jest załącznik w formacie PDF.