Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg na Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wraz z pielęgnacją zieleni - szpital zlokalizowany przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 we Wrocławiu

Ważne: UWAGA: zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na 01.02.2019

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: świadczenie usług utrzymania porządku oraz pielęgnacji zieleni na terenie zewnętrznym szpitala zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2.

Znak postępowania: ZP/PN/15/2018 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2018 r. pod numerem 664368-N-2018.

Ogłoszenie o zamówieniu.

PDFogloszenie-o-zamowieniu.pdf

PDFzmiana-ogloszenia-o-zamowieniu_14_01_2019.pdf

PDFzmiana-ogloszenia-o-zamowieniu_17_01_2019.pdf

PDFzmiana-ogloszenia-o-zamowieniu_21_01_2019.pdf

PDFzmiana-ogloszenia-o-zamowieniu_22_01_2019.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

PDFsiwz.pdf

PDFzalacznik-nr-1-do-siwz_formularz-oferty.pdf

PDFzalacznik-nr-2-do-siwz_oswiadczenie.pdf

PDFzalacznik-nr-3-do-siwz_grupa-kapitalowa.pdf

PDFzalacznik-nr-4-do-siwz_formularz-cenowy.pdf

PDFzalacznik-nr-5-do-siwz_wykaz-uslug.pdf

PDFzalacznik-nr-6a-do-siwz_wykaz-osob.pdf

PDFzalacznik-nr-6b-do-siwz_wykaz-narzedzi-i-urzadzen-technicznych.pdf

PDFzalacznik-nr-7-do-siwz_wzor-umowy.pdf

PDFzalacznik-nr-8-do-siwz_opis-przedmiotu-zamowienia.pdf

PDFzalacznik-nr-9-i-nr-10-do-siwz_powierzchnie-objete-akcja-zima-letnim-utrzymaniem-czystosci-i-lokalizacja-koszy-na-smieci.pdf

PDFzalacznik-nr-11-do-siwz_wykaz-terenow-zielonych-oraz-istniejacej-roslinnosci.pdf

 

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania oferty Zamawiający udostępnia w wersji edytowalnej (.DOC) załączniki do SIWZ: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6a oraz nr 6b.

ZIPzalaczniki-do-siwz_wersja-edytowalna.zip

W przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami do SIWZ udostępnionymi w formacie .PDF i .DOC, właściwą i obowiązującą jest treść załącznika udostępnionego w formacie .PDF.  

 

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PDFodpowiedzi-na-pytania-od-nr-2-do-nr-3.pdf

PDFodpowiedz-na-pytanie-nr-4.pdf

PDFodpowiedz-na-pytanie-nr-1.pdf

PDFodpowiedzi-na-pytania-od-nr-5-do-nr-8.pdf

PDFodpowiedzi-na-pytania-od-nr-9-do-nr-13.pdf

PDFodpowiedzi-na-pytania-od-nr-14-do-nr-16.pdf

PDFodpowiedzi-na-pytania-od-nr-17-do-nr-24.pdf

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.01.2019

PDFmodyfikacja-siwz-17_01_2019.pdf

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.01.2019

PDFmodyfikacja-siwz-22_01_2019.pdf