Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg na przebudowę części powierzchni w obiekcie szpitala zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: przebudowę części powierzchni w obiekcie szpitala zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2.

Znak postępowania: ZP/PN/2/2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 05.02.2019 r. pod numerem 510173-N-2019.

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFogloszenie-o-zamowieniu.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

PDFsiwz_przebudowa_czesci_szpitala.pdf

PDFzalacznik-nr-01-do-siwz-formularz-oferty.pdf

PDFzalacznik-nr-02-do-siwz-oswiadczenie.pdf

PDFzalacznik-nr-03-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa.pdf

PDFzalacznik-nr-04-do-siwz-wykaz-robot.pdf

PDFzalacznik-nr-05-do-siwz-wykaz-osob.pdf

PDFzalacznik-nr-06-do-siwz-wzor-umowy.pdf

ZIPzalacznik-nr-07-do-siwz-projekt-budowlany-z-decyzja-prezydenta-wroclawia.zip

ZIPzalacznik-nr-08-do-siwz-projekt-wykonawczy.zip

ZIPzalacznik-nr-09-do-siwz-stwiorb.zip

ZIPzalacznik-nr-10-do-siwz-predmiar-robot.zip

PDFzalacznik-nr-11-do-siwz-miejsce-planowanego-zaplecza-wykonawcy.pdf

 

W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania oferty Zamawiający udostępnia w wersji edytowalnej (.DOC) załączniki do SIWZ: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

ZIPzalaczniki-do-siwz_wersja-edytowalna.zip

W przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami do SIWZ udostępnianymi w formacie .PDF i .DOC, właściwą i obo0wiązującą jest treść załącznika udostępnionego w formacie .PDF.