Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg na najem powierzchni użytkowych - zorganizowanie i prowadzenie sprzedaży bezobsługowej w formie AUTOMATÓW VENDINGOWYCH.

"Nowy Szpital Wojewódzki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg pisemny ograniczony na najem przestrzeni użytkowych o łącznej powierzchni 16,00 m2 zlokalizowanych w budynku szpitala położonego we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2 i przeznaczonych na zorganizowanie i prowadzenie sprzedaży bezobsługowej w formie AUTOMATÓW VENDINGOWYCH.

Znak postępowania: NAJEM/PPO/1/2019.

Ogłoszenie o przetargu.

PDFogloszenie-o-przetargu.pdf

 

Instrukcja dla Oferentów (IDO) - pliki w formacie .PDF

PDFinstrukcja-dla-oferentow.pdf

PDFzalacznik-nr-1-do-ido_formularz-oferty.pdf

PDFzalacznik-nr-2-do-ido_oswiadczenie.pdf

PDFzalacznik-nr-3-do-ido_wzor-umowy.pdf

PDFzalacznik-nr-4-do-ido_informacje-o-obiekcie.pdf

ZIPzalacznik-nr-5-do-ido_lokalizacja-przedmiotu-najmu-w-obiekcie-szpitala.zip

PDFzalacznik-nr-6-do-ido_opis-lokalizacji.pdf

PDFzalacznik-nr-7-do-ido_wymogi-obudowy-automatow-vendingowych-w-lokalizacji-2-i-3.pdf

ZIPzalacznik-nr-8-do-ido_procedura-dopuszczenia-do-pracy-firm-zewnetrznych.zip

 

W celu ułatwienia Oferentom przygotowania oferty, Wynajmujący udostępnia w formacie edytowalnym .DOC następujące załączniki do IDO: nr 1 i nr 2.

DOCzalacznik-nr-1-do-ido_formularz-oferty.doc

DOCzalacznik-nr-2-do-ido_oswiadczenie.doc

W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy załącznikami udostępnionymi w formacie .PDF i .DOC, jako prawidłową należy przyjąć treść załącznika udostępnionego w formacie .PDF.