Przetargi i ogłoszenia

A A A

Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów prądotwórczych

Przetarg nieograniczony (poniżej 221 000 euro) na: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów prądotwórczych szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2019 r. nr ogłoszenia 521916-N-2019

Znak postępowania: ZP/PN/5/2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFinformacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf