Instrukcja obsługi BIP

A A A

Instrukcja obsługi BIP

Strona podmiotowa NSZW została stworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się w górnej części ekranu.


W oparciu o zapisy ustawy w menu przedmiotowym informacje zostały podzielone na grupy tematyczne.

W prawym górnym rogu, poniżej menu przedmiotowego, znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) umożliwiające połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej redagowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.bip.gov.pl).

Strona BIP wyposażona jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na łamach strony. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Enter” lub przycisk "Szukaj", po czym wyświetli się lista artykułów zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

W dolnej części paska menu znajdują się:

  • Instrukcja obsługi BIP - strona, na której przebywają Państwo w tym momencie
  • Redakcja biuletynu - informacje o opiece technicznej i merytorycznej nad stronami BIP
  • Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej zgodznie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) zostaną udostępnione na wniosek.