Informacje o spółce

A A A

Informacje o spółce

Spółka Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. została powołana w dniu 2 listopada 2009 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIV/728/09 z 23 września 2009 roku.

Zadaniem Spółki jest wybudowanie i pełne wyposażenie szpitala. Po zakończeniu inwestycji szpital został udostępniony na prowadzenie działalności medycznej Dolnośląskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, który dotychczas funkcjonował w dwóch lokalizacjach we Wrocławiu, tj. przy ulicy Traugutta 116 oraz alei Wiśniowej 36. 

Organy Spółki:

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Prezesem Zarządu Spółki jest Łukasz Dudkowski.

Rada Nadzorcza Spółki liczy 3 członków i w jej skład wchodzą:

  • Elżbieta Berezowska – Przewodnicząca Rady
  • Magdalena Szymczuk
  • Bartłomiej Dańko  

Zgromadzenie Wspólników – jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Dolnośląskie. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.