O spółce
  • BIP /
  • O spółce

INFORMACJE O SPÓŁCE


Spółka Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. została powołana w dniu 2 listopada 2009 roku na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIV/728/09 z 23 września 2009 roku.

Zadaniem Spółki jest wybudowanie i pełne wyposażenie szpitala. Po zakończeniu inwestycji szpital został udostępniony na prowadzenie działalności medycznej Dolnośląskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, który dotychczas funkcjonował w dwóch lokalizacjach we Wrocławiu, tj. przy ulicy Traugutta 116 oraz alei Wiśniowej 36. 
Organy Spółki:
Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Prezesem Zarządu Spółki jest Łukasz Dudkowski
Rada Nadzorcza Spółki liczy 3 członków i w jej skład wchodzą:

  • Łukasz Puźniecki – Przewodniczący Rady
  • Magdalena Szymczuk
  • Bartłomiej Dańko  

Zgromadzenie Wspólników – jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Dolnośląskie. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

ZDJECIE-BLOK