PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaproszenie do składania ofert na przeglądy techniczne lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Zaproszenie do składania ofert na przeglądy techniczne lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na przeglądy techniczne lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 PDFzawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI