PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaproszenie do składnia ofert na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń technicznych sprężarkowni powietrza.

Zaproszenie do składnia ofert na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń technicznych sprężarkowni powietrza.

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń technicznych sprężarkowni powietrza zlokalizowanej w budynku szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

04.02.2019 r. Informacja o unieważnieniu postępowania

PDFinformacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

 

 © 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI