PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie w stałej sprawności technicznej generatora dwutlenku chloru Grundfos Oxiperm Pro OCD-162 5-S/G SN 10000160

Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie w stałej sprawności technicznej generatora dwutlenku chloru Grundfos Oxiperm Pro OCD-162 5-S/G SN 10000160

Postępowanie (poniżej 30 000 euro) na utrzymanie w stałej sprawności technicznej generatora dwutlenku chloru Grundfos Oxiperm Pro OCD-162 5-S/G SN 10000160.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFzawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI