PRZETARGI

Zaproszenie do składnia ofert na Dostawę i montaż 3 wiat garażowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1943) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

[PDF]zawiadomienie o unieważnieniu postępowania© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI