PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Przetarg na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych wraz z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej sprężarkowni powietrza.

Przetarg na wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych wraz z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej sprężarkowni powietrza.

Przetarg nieograniczony (o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro) na: usługi związane z wykonywaniem przeglądów konserwacyjno-serwisowych wraz z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej sprężarkowni powietrza zainstalowanej w budynku technicznym szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2020 r. nr ogłoszenia 513259-N-2020

Znak postępowania: ZP/PN/5/2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

[PDF] 2020_03_19_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej



© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI