PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaproszenie do składania ofert na "Utrzymanie w stałej sprawności technicznej dwustopniowych Bromo-Litowych chłodziarek absorpcyjnych typu H2 zasilanych gorącą wodą"

Zaproszenie do składania ofert na "Utrzymanie w stałej sprawności technicznej dwustopniowych Bromo-Litowych chłodziarek absorpcyjnych typu H2 zasilanych gorącą wodą"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty

[PDF]zawiadomienie o wyborze oferty© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI