PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaproszenie do złożenia oferty: Naprawa i przegląd centralnej baterii oświetlenia awaryjnego CBOA

Zaproszenie do złożenia oferty: Naprawa i przegląd centralnej baterii oświetlenia awaryjnego CBOA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy

2020.05.08 - Informacja o wyborze oferty

[PDF]informacja o wyborze oferty-sig© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI