PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Przetarg na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Przetarg na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony (powyżej 214 000 euro) na: dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we  Wrocławiu.

Postępowanie prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: platformazakupowa.pl

Ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja związana z Przedmiotem zamówienia: Kliknij tutaj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

[PDF]2020.08.17 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI