PRZETARGI

Przetarg nieograniczony: Przeglądy eksploatacyjne sieci i urządzeń gazów medycznych

Przetarg nieograniczony (poniżej 214 000 euro) na: Przeglądy eksploatacyjne sieci i urządzeń gazów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2020r. pod numerem: 561852-N-2020

Znak postępowania: ZP/PN/10/2020

08.09.2020r. - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

[PDF]Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI