PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę subskrypcji na wsparcie techniczne producenta na oprogramowanie Vmware

Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę subskrypcji na wsparcie techniczne producenta na oprogramowanie Vmware

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy

[PDF]Informacja o wyborze oferty - ID 365412-sig© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI