PRZETARGI

Przetarg nieograniczony na utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym

Przetarg nieograniczony (poniżej 214 000 euro) na utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym - szpital zlokalizowany przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2020r. pod numerem: 575190-N-2020

Znak postępowania: ZP/PN/12/2020

16-09-2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

[PDF] ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI