PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie w stałej sprawności technicznej pompowni wód deszczowych" - Znak postępowania ZP/PN/13/2020

Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie w stałej sprawności technicznej pompowni wód deszczowych" - Znak postępowania ZP/PN/13/2020

Przetarg nieograniczony (poniżej 214 000 euro) na: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej pompowni wód deszczowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2020r. pod numerem: 584291-N-2020

Znak postępowania: ZP/PN/13/2020

Postępowanie przetargowe jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej Zamawiającego.

Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia, SIWZ i pozostałych dokumentów dotyczących postępowania kliknij tutaj

2020.10.05 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

[PDF]Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI