PRZETARGI

Przetarg na: Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego

Przetarg nieograniczony (powyżej 214 000 euro) na: kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego.

Postępowanie prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: platformazakupowa.pl

Ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja związana z Przedmiotem zamówienia: Kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI