PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Zaproszenie do złożenia oferty: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej Stacji Uzdatniania Wody

Zaproszenie do złożenia oferty: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej Stacji Uzdatniania Wody

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Zapytanie ofertowe prowadzone wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus

Aby zapoznać się ze szczegółami postępowania kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI