PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych Daikin" - Znak postępowania ZP/PN/15/2020

Przetarg nieograniczony na "Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych Daikin" - Znak postępowania ZP/PN/15/2020

Przetarg nieograniczony (poniżej 214 000 euro) na: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych Daikin

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2020r. pod numerem: 613048-N-2020

Znak postępowania: ZP/PN/15/2020

Postępowanie przetargowe jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej Zamawiającego.

Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia, SIWZ i pozostałych dokumentów dotyczących postępowania kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI