PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Odbiór w celu utylizacji odpadów (zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej oraz innych materiałów eksploatacyjnych) z terenu szpitala przy ul. Gen. Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Odbiór w celu utylizacji odpadów (zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej oraz innych materiałów eksploatacyjnych) z terenu szpitala przy ul. Gen. Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

 Zapytanie ofertowe prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę zakupową Open Nexus.

 Aby zapoznać się ze szczegółami zapytania ofertowego kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI