PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Dostawa subskrypcji wsparcia technicznego producenta na okres 1 roku dla serwerów i macierzy Fujitsu - ZP/TP/3/2022

Dostawa subskrypcji wsparcia technicznego producenta na okres 1 roku dla serwerów i macierzy Fujitsu - ZP/TP/3/2022

nformujemy o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS.
Aby zapoznać się ze szczegółami postępowania kliknij tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI