PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Wykonanie naprawy uszkodzeń powstałych po zalaniu części piwnic na skutek awarii pomp w budynku szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Wykonanie naprawy uszkodzeń powstałych po zalaniu części piwnic na skutek awarii pomp w budynku szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest wyłącznie poprzez platformę zakupową Open Nexus.

 

Aby zapoznać się ze szczegółami zapytania ofertowego kliknij tutaj

 © 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI