PRZETARGI
  • BIP /
  • Przetargi i ogłoszenia /
  • Dostawa aparatu do badań elektrofizjologicznych i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii

Dostawa aparatu do badań elektrofizjologicznych i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii

Informujemy o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE JEST PRZEZ:

„Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław

NA RZECZ I W IMIENIU:

Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

z siedzibą: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS. Aby zapoznać się ze szczegółami postępowania przejdź tutaj© 2019 NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI